°


pixabay.com

Ulica Spacerowa w przebudowie

Kalwaryjski urząd ogłosił przetarg na przebudowę ul. Spacerowej. Remont obejmuje fragment drogi gminnej w miejscowości Baniocha.

Projekt dotyczy przebudowy ul. Spacerowej w miejscowości Baniocha na odcinku od ul. Sportowej do ul. Puławskiej (bez włączenia w ul. Puławską).

Szerokość istniejącej nawierzchni ulicy Spacerowej jest zmienna i wynosi od 3,5m do 5,5m. Zostanie poszerzona w rejonie skrzyżowania do 6,50m. Stan techniczny nawierzchni jest zły. Pobocza drogi posiadają zmienną szerokość i są w złym stanie. Przebieg ulicy zostanie dostosowany do ukształtowania pasa drogowego oraz do lokalizacji istniejącej infrastruktury technicznej.

Remont ul. Spacerowej obejmuje odcinek o długości 230m na południowy wschód od skrzyżowania z ul. Nad Stawami. Zakres robót obejmuje modernizację jezdni wraz z budową chodnika. Wykonane zostaną również zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek. Celem inwestycji jest zapewnienie obsługi ruchu pojazdów samochodowych oraz ruchu pieszych na ulicy Spacerowej.

Projekt przewiduje wycinkę istniejących 14 drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym. Realizacja robót została zaplanowana nie później niż do 29 września 2017.


Aleksandra Szczepańska
kontakt@wprpiaseczno.pl

Podobne artykuły


baner

Komentarze | 0

captcha

Klikając "Dodaj komentarz", akceptujesz regulamin dodawania opinii.

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy - dodaj swój komentarz